РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ (10-11 класс)

Обратная связь с педагогом:


Задания на 25.05. — 30.05.2020г.

Теория:
https://www.syl.ru/article/206000/mod_zakonyi-termodinamiki-i-ih-opisanie
http://ru.solverbook.com/spravochnik/zakony-fiziki/zakony-termodinamiki/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=_6RttLdm45Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=PTUPgQf6PIk&feature=emb_logo

Задачи: Первое начало термодинамики


Задания на 18.05. — 23.05.2020г.

Теория:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://interneturok.ru/textfiles/fizika/opisanie-modeli-idealnogo-gaza
https://poznayka.org/s74282t1.html

Задачи: Описание


Задания на 06.05. — 16.05.2020г.

Теория:
https://studopedia.ru/8_197189_osnovnie-zakoni-dinamiki.html
http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/62.htm
http://fizika-doma.ru/eto-nado-znat/algoritm-resheniya-zadach-po-dinamike.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=gqmAHaRYywM&feature=emb_logo

Задачи: Законы динамики

 


Задания на 27.04. — 30.04.2020г.

Теория:

https://vk.com/video-171596171_456239108
https://vk.com/video297647067_456239400
https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/zakony-sohranenija-v-mehanike.html
https://studopedia.ru/5_27477_zakoni-sohraneniya-v-mehanike.html

Задачи: Импульс и энергия

Инфоурок: https://www.youtube.com/watch?v=cHWJr0PufIg&authuser=0

 


Задания на 20.04. — 25.04.2020г.

Теория:
https://textarchive.ru/c-1982206-p7.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=e4K77emyIWg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=XkON24ZH4Ws&feature=emb_logo

Задания:  Теория относительности


Задания на 13.04. — 19.04.2020г.

Теория:

http://class-fizika.ru/11_110.html
https://4ege.ru/fizika/4198-reshenie-zadach-ege-po-teme-geometricheskaya-optika.html
https://www.youtube.com/watch?v=JhWSWgqer_E
https://www.youtube.com/watch?v=JhWSWgqer_E

Задачи: Расчет характеристик изображения

Обратная связь с педагогом:


Задания на 6.04. — 12.04.2020г.

Теория:
https://studopedia.ru/9_181608_volnovie-svoystva-sveta-difraktsiya-interferentsiya-dispersiya.html
http://exir.ru/5/difrakciya_sveta.htm
https://phscs.ru/physics9g/mirror

Видео:
https://go.mail.ru/search_video?gp=821273&q=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD+%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&frm=ws_p&d=2819806768020395101&s=youtube&sig=a926cbdffb

https://go.mail.ru/search_video?gp=821273&q=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD+%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&frm=ws_p&d=5667545845635069611&s=youtube&sig=59ba443b62

https://go.mail.ru/search_video?gp=821273&q=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD+%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&frm=ws_p&d=1839777776569322041&s=youtube&sig=a9b1cd70a8

https://cknow.ru/knowbase/317-363-postroenie-izobrazheniy-v-ploskom-zerkale.html

Задание можно скачать по ссылке: 10-11кл

Обратная связь с педагогом: